Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Саприкiн Г. Маркетинговий пiдхiд в управлiннi дiяльнiстю бiблiотек : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08. Київ, 1997. 17 с.

Баранова М. Реклама как феномен культуры : автореф. дис. … канд. культурологии : 24.00.01. Нижний Новгород, 2000. 25 с.

Коробейникова К. Реклама в Интернете: инновационные форматы и оценка эффективности : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. Москва, 2011. 21 с.

Орлов В. Орлов В. PR-технологии в управлении имиджем библиотеки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03. Санкт-Петербург, 2009. 21 с.

Ніколаєнко Н. Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : автореф. дис. … канд. соц. ком. : 27.00.03. Харків, 2016. 24 с.

Матвеев М. Имидж библиотек как социокультурный феномен : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03. Санкт-Петербург, 2009. 44 с.

Костина Н. "Паблик рилейшнз" в библиотеке : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03. Краснодар, 2001. 15 с.

Кашкарьова О. Реклама як комунікативна система сучасної бібліотеки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08. Київ, 1997. 30 с.

Мільто Л О Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці освіти Росії : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2019. 39 с.

Цопіна Наталія Леонідівна Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : УДК 347.45./47 "12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". Київ, 2018. 16 с.