Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Козієвська О. І. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців. : автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03 - державна служба. Київ, 2003. 18 с.

Козієвська О. І. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців : автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03 - державна служба. Київ, 2003. 18 с.

Цыкунов А. В. Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в нефтегазодобыче : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Ижевск, 2009. 21 с.

Приходько Т. О. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожних мостів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.12. Київ, 2007. 16 с.

Лісневський Р. В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.12. Київ, 2006. 16 с.

Рибіна О. Б. Автоматизація побудови засобів розв’язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.02. Київ, 2001. 19 с.

Слободян Я. О. Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.12. Київ, 2005. 36 с.

Лубенець С. В. Автоматизація контролю якості та класифікації пальників газорозрядних джерел світла в процесі їх виготовлення : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Кіровоград, 1999. 17 с.

Сакало В. М. Автоматизація контролю геометричних параметрів рядка рослин у системі точного землеробства : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Кіровоград, 2003. 19 с.

Кардашук В. С. Автоматизація керування процесом аерозольного нанокаталізу в системах утилізації відходів хлорорганічного синтезу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Харків, 2010. 20 с.