Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Серьогін В. О. Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01, 12.00.02. Харків, 2011. 42 с.

Ємчук Л. В. Конституційно-правове регулювання особистого та сімейного життя людини і громадянина : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Ужгород, 2015. 22 с.

Горшкова Е. И. Блог как вид интернет-коммуникации : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2013. 24 с.

Шмокалюк О. С. Бюджетні дисбаланси як загроза фінансовій безпеці України : автореф. дис. … д-ра держ. упр. : Управління фінансово-економічною безпекою. Тернопіль, 2017. 95 с.

Папулова З. А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Екатеринбург, 2013. 27 с.

Фонова О. С. Спрощені процесуальні форми: адаптація господарського судочинства України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2012. 20 с.

Петруня В. В. Поняття та система захисту прав суб’єктів господарювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Одеса, 2019. 23 с.

Сивак Наталия Виктровна Упрощенное производство в арбитражном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Москва, 2009. 27 с.

Крымский Даниил Игоревич Упрощенные производства в гражданском процессе зарубежных стран : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15. Москва, 2011. 27 с.

Брель О. Ю. Алекситимия в норме и патологии: психологическая структура и возможности превенции : автореф. дис. … д-ра психол. наук : Медична психологія. Томськ, 2018. 40 с.