Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Нгуен Тієн Лонг Автоматизація керування одноланковою підводною буксированою системою з підйомним буксированим апаратом : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.03. Львів, 2006. 24 с.

Григорецький В. О. Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 2005. 18 с.

Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2005. 20 с.

Ляшенко І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 1998. 17 с.

Сирота О. П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 2009. 20 с.

Казицька Н. М. Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10. Дніпропетровськ, 2005. 20 с.

Ксендзук О. В. Авіаційно-космічні багатопозиційні радіолокаційні системи з синтезуванням апертури антени : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.07.12. Харків, 2006. 35 с.

Романченко А. А. Авіаційна термінологія сучасної перської мови (характеристика, класифікація, створення та засоби поповнення) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.13. Київ, 2010. 16 с.

Олійник О. О. Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 1999. 18 с.

Чиж І. Г. Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.11.07. Київ, 2006. 35 с.