Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Ткаченко Максим Володимирович Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : УДК 347.45./47 "12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". Київ, 2018. 22 с.

Великорода Олександр Михайлович Договір довічного утримання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : УДК 347.45./47 "12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". Київ, 2006. 25 с.

Яворська Олександра Степанівна Договірні зобов’язання про передання майна у власність: Цивільно-правові аспекти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : УДК 347.133.74 "12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право". Київ, 2011. 38 с.

Вовк Віталій Миколайович Побут та дозвілля міського населення України в 50 – 80-х роках ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України. Київ, 2007. 23 с.

Козієвська О. І. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців. : автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03 - державна служба. Київ, 2003. 18 с.

Козієвська О. І. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців : автореф. дис. … канд. держ. упр. : 25.00.03 - державна служба. Київ, 2003. 18 с.

Цыкунов А. В. Экономическая оценка эффективности инновационных технологий в нефтегазодобыче : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Ижевск, 2009. 21 с.

Приходько Т. О. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні стратегії експлуатації автодорожних мостів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.12. Київ, 2007. 16 с.

Лісневський Р. В. Автоматизація прийняття рішень при проектуванні склопакетів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.12. Київ, 2006. 16 с.

Рибіна О. Б. Автоматизація побудови засобів розв’язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.02. Київ, 2001. 19 с.