Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Слободян Я. О. Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.12. Київ, 2005. 36 с.

Лубенець С. В. Автоматизація контролю якості та класифікації пальників газорозрядних джерел світла в процесі їх виготовлення : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Кіровоград, 1999. 17 с.

Сакало В. М. Автоматизація контролю геометричних параметрів рядка рослин у системі точного землеробства : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Кіровоград, 2003. 19 с.

Кардашук В. С. Автоматизація керування процесом аерозольного нанокаталізу в системах утилізації відходів хлорорганічного синтезу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07. Харків, 2010. 20 с.

Нгуен Тієн Лонг Автоматизація керування одноланковою підводною буксированою системою з підйомним буксированим апаратом : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.03. Львів, 2006. 24 с.

Григорецький В. О. Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 2005. 18 с.

Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2005. 20 с.

Ляшенко І. Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 1998. 17 с.

Сирота О. П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06. Київ, 2009. 20 с.

Казицька Н. М. Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.10. Дніпропетровськ, 2005. 20 с.