Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Єфімова І. С. 4-сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-азо)нафтол-1-редокс-реагент для фотометричного визначення ряду іонів металів у вищих ступенях окиснення : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02. Одеса, 2010. 16 с.

Братенко М. К. 4-карбофункціоналізовані піразоли : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.03. Львів, 2010. 39 с.

Нагорічна І. В. 1,3-дигідрооксазино-, фуро-, спіропіранокумарини та 6-гетарилкумарини, синтез і властивості : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.10. Київ, 2011. 15 с.

Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с.

Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.

Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.