Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 7-19.

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 7-19.

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. 2018. № 11. С. 7-20.

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 7-19.

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 7-19.

Антонюк Людмила. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 49-62.

Стернин І А. Язык и социальная среда. Социальные факторы и развитие современного русского языка. Воронеж, 2000. Вып. 2. С. 234-249.

Cтернин І А. Мова і соціальне середовище. Соціальні фактори і розвиток сучасної російської мови // Теоретична і прикладна лінгвістика. Київ, 2000. Вип. 2. С. 234-249.

Малышева О. П. коммуникативные стратегии и тактики в публичных выступлениях (на материале речей американских и британских политических лидеров). Филология. 2009. С. 206-209.

Гончаренко Іван. навчання публічної промови: структурні, стилістичні та граматичні особливості дипломатичної промови та листування. Рідний край. 2011. № 2. Вип. 25. С. 119-125.