Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Шафіков Є Р. Необхідна оборона: особливості кримінально-правового регулювання. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 1-2. С. 189-195.

Гончар В. П. Мета та підстави обмеження гласності судового процесу. Вісник Академії адвокатури України. 2014. № 1 (29). Т. 11. С. 70-77.

ШАЛГУНОВА С А. КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИ ОЗБРОЄНОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2011. № 5. С. 145-152.

Крилова О. В. Судовий захист права на повагу до приватного життя. Держава та регіони. 2013. № 2 (40). С. 103-107.

Галаган О. І., Письменний Д. П. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 167-172.

ОРЛОВСЬКИЙ Б М. ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. Держава і право. 2011. Вип. 53. С. 569-573.

Удовенко Ж. В. Значення засад кримінального провадження в забезпеченні невтручання у приватне життя громадян. Науковий огляд. 2017. № 4 (36). С. 1-12.

Храмцов О М. «НАПАД» ЯК ВИД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ (ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ). Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2016. Вип. 22. С. 152-155.

РАДІОНОВ, І І. УЧАСТЬ У НАПАДІ, ВЧИНЮВАНОМУ БАНДОЮ: ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2011. № 3. Вип. 40. С. 200-204.

Серго Антон. О некоторых подходах к понятию и правовому регулированию доменного имени. Хозяйство и право. 2005. № 3. С. 59-69.