Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Храмцов О М. «НАПАД» ЯК ВИД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЙ (ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ). Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2016. Вип. 22. С. 152-155.

РАДІОНОВ, І І. УЧАСТЬ У НАПАДІ, ВЧИНЮВАНОМУ БАНДОЮ: ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2011. № 3. Вип. 40. С. 200-204.

Серго Антон. О некоторых подходах к понятию и правовому регулированию доменного имени. Хозяйство и право. 2005. № 3. С. 59-69.

Вознюк А А. ОЗНАКА ОЗБРОЄНОСТІ БАНДИ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАНДИТИЗМ. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2013. № 4. С. 27-35.

Басай О. В. Підстави набуття прав на торговельні марки. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 72. С. 141-147.

Вознюк А А, Арешонков В В. ОЗБРОЄНІСТЬ БАНДИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ. Криміналістичний вісник. 2013. № 1. Вип. 19. С. 15-22.

Дудік А О. Захист від озброєної особи як спеціальний вид необхідної оборони. «Молодий вчений». 2019. № 5. Вип. 69. С. 464-466.

Немеш Петро. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. 2016. № 1. Вип. 42. С. 92-98.

Самусь Артем. Класифікація торговельних марок у праві США та України: порівняльно-правовий аналіз. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 61-65.

Крижна Валентина. Види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 1. С. 44-51.