Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Борисова О. Технология стендовой рекламы в библиотеке. Мир библиографии. Москва, 2003. № 5. С. 30-35..

Борисова О. Рекламна кампанія бібліотек. Бібліографія. Москва, 2001. № 6. С. 56–64.

Борисова О. Взгляд Социолога на рекламу. Библиотека. Москва, 2007. № № 9. С. 58-60.

Башун О. Роль реклами та «паблік рілейшнз» в трансформації наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру. Вісник Книжкової палати. Київ, 1999. № 5. С. 15-17.

Барабаш С. Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки. Вісник Книжкової палати. Київ, 2010. № 6. Вип. 167. С. 30-32.

Амельченко Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд. Бібліотечна планета. Київ, 2018. № 1. Вип. 79. С. 17-19.

Амфитеатров Георгий Никитич. О праве личной собственности. Социалистическая законность. Москва, 1945. № 8. С. 34-38.

Котенкова Е. Запахи и их значение в жизни человека. рр. 2014. С. 34.

п ы б. назва джерела. назва журналу. мысто, 2019. № номер 3. Вип. випуск 45. Т. том 10. С. 10-15.

Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку. Вісник Книжкової палати. Київ, 2013. № 10. С. 12-17.