Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Андрієвська О. О. Охорона та захист прав на приватне життя особи. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 1 (14). С. 1-6.

Крупчан О. Д. Цивільно-правовий статус людини як вищої соціальної цінності. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 1 (56). С. 134-141.

Кириченко Ю. В. Конституційне закріплення права на невтручання в особисте і сімейне життя в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 5. С. 34-40.

Стогова О. В. Особисте життя людини: проблема визначення поняття. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1 (10). С. 6-10.

Герасименко О. В. Таємниця як об'єкт правових відносин в інформаційній сфері. Наука і правоохорона. 2014. № 1 (23). С. 21-26.

Гордієнко С. Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 233-238.

Вислоцька Т. Ю. Поняття таємниці у кримінальному праві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 226-234.

Прокопенко А. Н., Дрога А. А. Понятие "тайна" с точки зрения современной российской юридической науки. Проблемы правоохранительной деятельности. 2011. № 1. С. 99-102.

Селезнёва С. Г. Понятие тайны в уголовном праве. Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 5 (296). Вып. 35. С. 95-98.

Кузнецов А. П., Паршин С. М. Тайна в уголовном законодательстве: теоретический анализ. Бизнес в законе. 2007. № 2. С. 101-105.