Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Аврунін Олег. Мікроконтролери. Прикладна електроніка. Харків, 2018. № 4. С. 34-39.

Семенець В. В., Каук В. І., Аврунін А. Г. Впровадження технологій..... Вища школа. 2003. № 7. С. 7-12.

Круковес Валерія Володимирівна. Факт як одне ціле. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2019. № 3. Вип. 3. С. 45-57.

Zlenko O. B., Durr A., Schwarz J., Vydaiko N. B., Gerilovych A. P. Genotyping of Francisella tularensis isolates from Ukraine. Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety. 2018. Issue 4. Vol. 4. P. 12-15.

Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46.

Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159.

Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218.

Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.

Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.

Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 20–27. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017).