Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Dumoulin Vincent, Visin Francesco. A guide to convolution arithmetic for deep learning. Machine Learning (stat.ML). Université de Montréal AIRLab, Politecnico di Milano, 2018. С. 31.

Glorot Xavier, Bordes Antoine, Bengio Yoshua. Deep Sparse Rectifier Neural Networks. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics. 2011. С. 315-323.

Боголюбова Ірина Владиславівна. Урбаністична культурологія: почути образ міста (частина І). Мистецтвознавчі записки. Київ, 2019. Вип. 35. С. 83-89.

Капраль Мирон Миколайович. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття. Український археографічний щорічник. Київ, 2016. Вип. 19-20. С. 268-281.

Ходань Марія. Реліквії мого села. Подільське слово. 1993. № 45. С. С. 4-5.

Бєлашов В. Світова організація торгівлі: прискіпливий погляд напередодні вступу. Політика і час. Київ, 2005. № 11. С. 7-16.

Балута В. СОТ: контури нового економічного порядку. Діловий Вісник. Київ, 2008. № 2. Вип. 165. С. 45-51.

Балута В. СОТ: контури нового економічного порядку. Діловий Вісник. К, 2008. № 2. Вип. 165. С. С. 45-51.

Khomenko L., Vnukova A., Dvoiashkina Y. Features Of Endothelial Dysfunction In Elderly Persons With Coronary Heart Disease And Concomitant Gastroesophageal Reflux Disease. Georgian medical news. 2019. No. 287. P. 78-82.

Опарін О. А., Внукова А. С. Галектин-3—новий біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Український терапевтичний журнал. 2019. № 2. С. 63-69.