Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Яцунь Олександр. Вища освіта як агент соціальних інновацій. Вища школа. Київ, 2018. № 11. С. 7-19.

Антонюк Людмила. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України. Вища школа. Київ, 2018. № 11(172). С. 49-62.

Безвершук Жанна. Природа підліткової конфліктності. Вища школа. 2018. № 11. С. 79-92.

Dubinskaya G. M., Sizova L. M., Koval T. I. Clinical and genetic predictors and prognostic model of rapidly progressive hepatic fibrosis in chronic hepatitis C. Georgian medical news. Georgia, 2016. No. 7-8. P. 37-45.

Коваль Т. І., Дубинська Г. М., Сизова Л. М., Ізюмська О. М., Боднар В. А., Прийменко Н. О., Лимаренко Н. П., Котелевська Т. М. Прогностична модель швидкого прогресування фіброзу печінки в чоловіків із хронічним гепатитом С. Патологія. Запоріжжя, 2019. № 1. С. 33-38.

Зайцев І. А., Кірієнко В. Т., Потій В. В. Противірусна терапія при 2, 3 генотипі вірусу гепатиту С: клінічний та економічний аналіз її ефективності. Інфекційні хвороби. Тернопіль, 2015. № 2. С. 20-25.

Зайцев І. А., Кірієнко В. Т., Мірошниченко В. О., Потій В. В., Жидких В. М., Заплотна В. О. Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С. Актуальна інфектологія. Харків, 2012. № 1. Вип. 1. С. 16-19.

Moroz L. V., Bondaruk I. Yu., Popovich A. A., Kulias S. N. Comparison of the diagnostic efficiency of various noninvasive methods for diagnosing liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis C. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019. No. 9. Issue 6. P. 546-555.

Moroz L. V., Bondaruk I. Yu. Comparison of diagnostic informative value of the methods for the determination of direct (hyaluronic acid) and indirect (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, de Rithis coefficient) of liver fibrosis markers in patients with chronic viral hepatitis C.. Journal of Education, Health and Sport. Poland, 2019. No. 9. Issue 5. P. 676-688.

Мороз Л. В., Бондарук І. Ю. Статево - вікові особливості рівня гіалуронової кислоти у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С при різних ступенях фіброзу печінки. Вісник Вінницького національного медичного університету. Вінниця, 2019. № 4. С. 600-604.