Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Боярський Є Д. ІНСТИТУТ НАДІМПЕРАТИВНИХ НОРМ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ:ХАРАКТЕР ДІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 2013. № 2-1(1). С. 232-239.

Задорожна С М. Сутність автономії волі: основні наукові підходи у науці міжнародного приватного права. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2004. Вип. 23. С. 531-536.

Сафонов Ю М. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ. Ефективна економіка. Київ, 2013. № 7. С. 1-5.

Кравчук Микола Володимирович. Теорія держави і права. Літопис. Тернопіль, 2019. С. 456.

Вергуненко Наталія. ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. ВІСНИК КНТЕУ. Київ, 2013. № 4. С. 15-25.

Задорожний В. П. Удосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом. Економічна наука. Київ, 2016. № 23. С. 4.

Полковниченко С. О. Залучення зовнішніх позик та їх вплив на розвиток економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2017. Вип. 20. С. 194-199.

Н.М. Печенюк н. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКи. київ, 2012. № 6. Вип. 132. С. 270-274.

Гуйван О. П. Охорона персональних даних як потреба демократичного суспільства. Підприємство Господарство і Право. 2018. № 4. С. 34-40.

Стадник Д. Життя після GDPR: вплив на українські компанії. Юридична газета. 2019. № №24 (678). С. 1.