Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Хуляева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость : учебное пособие. 3-е изд., стереотип. Москва : Академия, 2002. 208 с.

Бережковская Елена Львовна. Психология раннего студенческого возраста : Монография. Проспект, 2014. 192 с.

Ильин Евгений Павлович. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. Питер, 2011. 244 с.

Червоний Ю. С. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Київ : Істина, 2003. 464 с.

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СЛОВНИК ТЕРМІНІВ. : ДСТУ / за заг. ред.: В. Горопацький, І. Єршова, О. Мокрицька, В. Паракуда, В. Сухенко, Ю. Тройнін, Т. Шевчук. Київ : ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2008. 29 с.

Койфман Ю. І., Шишкіна Л. І. ДСТУ ISO 9000:2007 Якість продукції.Оцінювання якості.Терміни та визначення : ДСТУ. Київ : ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 1995. 28 с.

ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення : ДСТУ / Р. Андрющенко та ін. Київ : ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2000. 24 с.

Музикант В. Теория и практика современной рекламы : учебное пособие. Москва : Компания "Евразийский регион", 1998. 400 с.

Рекламно-іміджева діяльність бібліотек : аналіт. огляд. Черкаси : ОУНБ ім. Т. Шевченка, 2009. 7 с.

Реклама книги і бібліотеки : за матеріалами зарубіж. публікацій. Київ : Державна бібліотека України, 1993. 24 с.