Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Садівничий В. О. Відродження розпочинається із гласності. Медична преса Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. 360 с.

Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение : учебник для вузов. 3-е изд. СПб. : Питер, 2010. 400 с.

Кириченко Л. В. Любовь и деньги. М. : Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2016. 390 с.

Стивенс Род. Алгоритмы. Теория и практическое применение. М. : Эксмо, 2017. 544 с.

Skeet Jon. C# in Depth. 4th ed. USA : Manning Publications, 2019. 528 p.

Stellman Andrew, Greene Jennifer. Head First C#. USA : O'Reilly Media, 2007. 784 p.

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. 3-е изд. СПб. : Питер, 2007. 960 с.

Бичківський О. О. Міжнародне приватне право : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 82 с.

Бондаренко В. Г. Немеркнуча слава новітніх запорожців: історія Українського Вільного козацтва на Запоріжжі (1917-1920 рр.). Запоріжжя, 2017. 113 с.

Бондаренко В. Г. Український вільнокозацький рух в Україні та на еміграції (1919-1993 рр.) : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 600 с.