Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Liu Xiao. The “Double First Class” Initiative under Top-Level Design. Sage Publishing. ECNU Review of Education : VBNBV. 12th ed. Hfd : TTT, 2020. 123 p.

гуревич а я. категории средневековой культуры. москва : искусство, 1972. 1 с.

Барабаш О В, Качурова С В, Титов В Д. Релігієзнавство. Харків : Право, 2004. 1 с.

OECD OECD. OECD Reviews of Innovation Policy: China 2008. OECD Publishing, 2008. 648 p.

Паничев М Г. Організація і технологія галузі. Уфа : Організація і технологія, 2006. 126 с.

77 проектов для Arduino. 4-те вид. Київ : Arduino, 2013. 160 с.

Савельэв А Я. Конструювання ЕОМ і систем. 5-те вид. Москва : Конструювання, 2009. 79 с.

Партала О Н. Радіокомпоненти і матеріали. 6-те вид. Москва : Радіокомпоненти, 2001. 156 с.

Уроки по вивченню Arduino мікроконтроллерів і робототехники. 4-те вид. Київ : Arduino, 2016. 59 с.

Детальні уроки програмування та завдання для самостійної роботи. 2-ге вид. Київ : КІБЕРКОДЕР, 2008. 156 с.