Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Хавронюк М. І., Дудоров О. О. Кримінальне право : навчальний посібник / за заг. ред. М. І. Хавронюк. Київ : Ваіте, 2014. 943 с.

Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування : посібник / О. О. Дудоров та ін. ; за заг. ред. М. І. Хавронюк. Київ : ФОП Москаленко О. М., 2019. 463 с.

Сввченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 166 с.

Хохлова І В, Шем'яков О П. Кримінальне право зарубіжних країн. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 256 с.

Українське кримінальне право. Загальна частина / за заг. ред. В О Навроцький. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.

МИТРОФАНОВ І І, ПРИТУЛА А М. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ. Одеса : ПП «Фенікс», 2012. 205 с.

ИВАНОВА В В. ПРЕСТУПНОЕ НАСИЛИЕ / за заг. ред. Н И Попова. Москва : Книжный мир, 2002. 83 с.

Вацковский Юрий. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. Москва : Статут, 2009. 192 с.

Калятин Виталий. Право в сфере Интернета. Москва : Норма, 2004. 479 с.

Сергієнко Валерій Вікторович, Коршакова Оксана Миколаївна. Інтелектуальна власність : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 124 с.