Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Баєва О А. Ораторське мистецтво і ділове спілкування. М, 2005. 256 с.

Глущик С В, Дияк О В, Шевчук С В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник. 4-те вид., перероб. та доп. Київ : А.С.К., 2008. 400 с.

Пивоваров М В, Савченко Л Г, Калашник Ю І. Ділова українська мова : Навчальний посібник. Харків : Право, 2008. 120 с.

Андрєєва В І. Діловодство: Практичний посібник. 5-те вид. Москва : 111, 1998. 211 с.

Абдулаєв А Ш. Введення в інформаційний світ. Москва : ., 1994. 232 с.

Поль Л. Сопер. Основи мистецтва промови. Яхтсмен, 1995. 448 с.

Прошунін Н Ф. Що таке полеміка?. Москва : Політвидав, 1985. 335 с.

Павлова Л. Г. Суперечка, дискусія, полеміка. Москва : Просвітництво, 1990. 127 с.

Мінеєва С. А. Полеміка-диспут-дискусія. 12-те вид. Москва : Знання, 1990. 64 с.

Томан Іржі. Мистецтво говорити. Політвидав України, 1998. 42 с.