Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Горемыкин В. Н. Планирование на предприятии : Финансы и статистика. здьлд, 1996. 462 с.

Вартанов А. С., Петров Д. Ш. Экономическая диагностика деятельности предприятия : организация и методология. Финансы и статистика, 1991. 338 с.

Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. : «Наукова думка»., перероб. та доп. о, 1994. 345 с.

пп а а. Кодекс законів про право. Право, 2020. 118 с.

Бахрамов Ю. М., Глухов В. В. Организация внешнеэкономической деятельности : «Специальная литература». Организация внешнеэкономической деятельности, 2000. 444 с.

Трудове право України : Академічний курс : підручник для студентів юридчних спеціальних вищих навчальних закладів / П Д Пилипенко та ін. ; за заг. ред. П Д Пилипенко. Київ : Концерн Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. 536 с.

Копєйчиков В В. Правознавство : Підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 432 с.

Керецман В Ю, Семерак О С. Правознавство : Навчальний посібник. Київ : Атіка, 2002. 400 с.

Дмитренко Ю П. Трудове право України. Київ : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. 164 с.

Голунский С А, Строгович М С. Теория государства и права. Москва : Юридическая литература, 1980. 304 с.