Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Біла-Тіунова Л Р. Службова кар’єра в Україні : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 111 с.

Бородін І Л. Адміністративне право України : підручник. Київ : Алерта, 2019. 548 с.

Яковлєв А. І. Удосконалення методів визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності “Фінанси України”. 9-те вид. К, 1998. 1 с.

Ефимова О. В. Финансовый анализ : Бухгалтерский учет. Киев : 1, 1996. 258 с.

1 1 1. Експорт, імпорт, транзит : Вища школа / за заг. ред. Ф. І. Парамонов. Київ : 1, 1999. 328 с.

Дахно І. І. Міжнародне економічне право : Вища школа. Київ : 1, 2002. 681 с.

Грачёв Ю. Н. Практика внешнеэкономической деятельности : Финансы и статистика. Москва : 1, 2000. 322 с.

Горемыкин В. Н. Планирование на предприятии : Финансы и статистика. Москва : 1, 1996. 462 с.

Вартанов А. С., Петров Д. Ш. Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология : Финансы и статистика. Киев : 1, 1991. 338 с.

Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами : Пер. с англ. Финансы и статистика. Москва : 1, 1996. 456 с.