Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Gallo Carmine. The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to Be Insanely Great in Front of Any Audience. McGraw-Hill Education, 2009. 272 p.

Roam Dan. The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures. Portfolio, 2008. 278 p.

Зубков М. Сучасне ділове мовлення / за заг. ред. С Скляр. Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. 448 с.

Загнітко А П, Данилюк І Г. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування. БАО, 2011. 480 с.

Авраменко О М. Українська мова. Кіїв : Грамота, 2017. 157 с.

Шевчук С В, Клименко І В. Українська мова за професійним спрямуванням. 2-ге вид., випр. та доп. Київ : Алерта, 2011. 694 с.

Галузинська Н І, Науменко Н В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Київ : НУХТ, 2006. 54 с.

Ділове спілкування: усна і писемна форми / О О Тєлєжкіна та ін. Харків : Смугаста типографія, 2015. 384 с.

Кацавець Г. М, Паламар А М. Мова ділових паперів. 4-те вид., перероб. та доп. Київ : Алерта, 2008. 320 с.

Горбул О Д, Галузинська Л І, Ситнік Т І, Яременко С А. Ділова українська мова / за заг. ред. О Д Горбул. 6-те вид., випр. Київ : Знання, 2007. 222 с.