Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Шевчук С В. Українське ділове мовлення. 8-ме вид., випр. та доп. Київ : Алерта, 2015. 307 с.

Цехмістрова Г С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с.

Сидоренко В К, Дмитренко П В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник. Київ : РШЩ «ДІШТ», 2000. 259 с.

Лудченко А А, Лудченко Я А, Примак Т А. Основы научных исследований. Київ : Знання, 2001. 113 с.

Крушельницька О В. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 192 с.

Іванова В М. Словник термінів і понять з курсу «Основи наукових досліджень». Мелітополь : МДПУ, 2004. 18 с.

Білуха М Т. Основи наукових досліджень : Підручник. Київ : Вища школа, 1997. 214 с.

Білей П В, Довга Н Д, Ханик Я М. Методологія наукових досліджень технологічних процесів : Навчальний посібник. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2003. 176 с.

Ярещенко А П. Під чаром рідної землі : Посібник з українознавства. Київ : Шанс, 2008. 340 с.

Ярещенко А П. Під чаром рідної землі : Посібник. Київ : Шанс, 2008. 344 с.