Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Войцехівська Г., Артамонова С., Кондель-Пермінова Н. 100. Програма проектування іміджу Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотекиімені В. Г. Заболотного у м. Києві як сучасного соціокультурного центру архітектурно-будівельної сфери України. Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2002. 12 с.

Орлов В. PR-технологии в управлении имиджем библиотеки : учебно-практическое пособие. Москва : Литера, 2015. 191 с.

Обритько Б. Реклама і рекламна діяльність : курс лекцій. Київ : МЛУП, 2002. 240 с.

Михнова И., Цесарская Г. Как сделать рекламу библиотеки: теория, методика, практика. Москва : НВЦ "Библиомаркет", 1996. 220 с.

Матлина С. Привлекательная библиотека, или что может реклама : практ. пособие. Москва : Либерия, 1997. 96 с.

Кашкарьова О., Чачко А. Бібліотечна реклама: технологія створення та психологія сприйняття : наук.-метод. рек. Київ : Нац. парлам. б-ка України, 1997. 18 с.

Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2011 році : інформ.-аналіт. огляд. Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2012. 111 с.

Павленко А Ф, Антонюк Л Л, Василькова Н В, Ільницький Д О. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : Монографія. Киів : КНЕУ, 2014. 350 с.

Огнев'юк В О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія. Київ : Знання України, 2003. 450 с.

Плотницька Інна Миколаївна. Ділова українська мова : Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : Центр Учбової літератури, 2008. 256 с.