Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Колесник О А. Кктхрня. 9-те вид., стереотип. Салтовка : Ранок, 2020. 100500 с.

Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки / Й. Ф Андерш та ін. Київ : Наук. думка, 1994. 594 с.

Пустовіт Л О. Словник іншомовних слів. Київ : Довіра, 2000. 1017 с.

Паламар Л М, Кацавець Г М. Мова ділових паперів : Підручник. 4-те вид., перероб. та доп. Київ : Алерта, 2008. 320 с.

Кирсанова М В. Современное делопроизводство. Москва : Инфра, 2000. 304 с.

Абдуллаев А Ш. Введение в информационный мир. Москва : ййй, 1994. 232 с.

Столяров Ю Н. Соотношении книги с другими видами документов. Москва : 111, 1989. 120 с.

Кушнаренко Н м. Документознавство. Київ : Знання, 2008. 459 с.

Кузнецова Т В. Делопроизводство. Москва : 11, 2003. 320 с.

Баренбаум И Е. История книги. Москва : 111, 1984. 248 с.