Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Поляков М В, Савчук В С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. Київ : Генеза, 2004. 416 с.

Ясперс Карл. Ідея Університету. Львів : Упоряд. М. Зубрицька та ін, 2002. 304 с.

Булах Т. Реклама у видавничій справі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Харків : Форт, 2011. 224 с.

Борисова О. Реклама в библиотеке : учеб-практ. пособие. Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. 216 с.

Борисова О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : учеб.-практ. пособие. Санкт-Петербург : Орловский гос. Ин-т культури и искусств, 2006. 320 с.

Ашервуд Б. Азбука общения или Public Relations библиотеки. Москва : Либерия, 1995. 174 с.

Алтухова Г. А. Основы библиотечного имиджа : учеб-метод. пособие. Москва : Литера, 2008. 224 с.

Яновицька Г. Б., Кучер В. О. Цивільне право України. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 468 с.

Артюх Т. М., Григоренко І. В. Теоретичні основи товарознавства : навчальний посібник. Київ : НУХТ, 2014. 263 с.

Фоменко Андрій Вікторович. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ : Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару 24 листопада 2017. 18-те вид. Дніпропетровськ : Дніпро 2018, 2018. 196 с.