Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Кудрявцев В А. Организация работы с документами. Москва : 111, 1998. 19 с.

Плешкевич Е А. Основы общей теории документа. Саратов : 111, 2005. 242 с.

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник. 3-тє вид., випр. та доп. Київ : Алерта, 2013. 695 с.

Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 3-тє вид., перероб. та доп. Київ : Центр учб. літ., 2008. 591 с.

Жайворонок В. В., Бріцин В. М., Тараненко О. О. Українська мова в професiйнiй дiяльностi : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2006. 430 с.

Жайворонок В. В. Українська мова в професiйнiй дiяльностi : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2006. 430 с.

Ярещенко А П. Під чаром рідної землі : посібник. Київ : "Шанс", 2008. 344 с.

Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства. Київ : Шанс, 2008. 344 с.

Ярещенко А. П. Під чаром... : посіб. Київ : Шанс, 2008. 300 с.

Ярещенко А. П. Під чаром рідної землі : Посібник. Київ : Шанс, 2008. 344 с.