Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Цилькер Борис, Орлов Сергій. Організація ЕОМ та систем. 2-ге вид. Пітер, 2011. 688 с.

Таненбаум Эндрю, Остин Тодд. Архітектура комп'ютера. 4-те вид. Пітер, 2003. 683 с.

Мережко Олександр Олександрович. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Таксон, 2002. 344 с.

Cheng Gong, Diaz-Cassou Javier, Erce Aitor. The Macroeconomic Effects of Official Debt Restructuring: Evidence from the Paris Club : робочий документ. 12th ed. Люксембург : European Stability Mechanism, 2017. 37 p.

Klein Thomas M. External Debt Management : World Bank Technical Paper Number 245. Washington : World Bank, 1994. 190 p.

Йцу Йцу Йцу. Впвпмавім : Рпмватикев. 15-те вид., перероб. та доп. Аропаимва : Ірогшлоекавпм, 2021. 1234321 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання :термінологічний словник. Львів : Сполом, 2009. 260 с.

Томашевський О. М., Цигелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 296 с.

Goldstein D. Computer-based data and organizational learning : the importance of managers’ stories. Cambridge : Center for Innformation Systems Research, 1992. 23 p.

Фіцула Михайло Миколайович. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2006. 352 с.