Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Селігей П. О. Науковий жаргон: основні ознаки та причини появи. Київ : університет ім. Т.Шевченка., 2003. 55 с.

Колоїз Ж. В. Науковий стиль української мови. Кривий Ріг : КДПУ, 2017. 114 с.

Моргунок В. С. Російсько-український словник наукової і технічної мови. Київ : Вирій, 1997. 256 с.

Непийвода Наталія Федорівна. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1997. 303 с.

Городенська К Г. Синтаксична специфіка української наукової мови : Збірник наукових праць. 4-те вид., випр. Київ : КНЕУ, 2001. 368 с.

Мацько Л І, Кравець Л В. Культура української фахової мови : навчальний посібник. Київ : Академія, 2007. 354 с.

Путілін А. Б. Обчислювальна техніка та програмування в вимірювальних інформаційних системах. Навчальний посібник для вузів. Москва : Дрофа, 2006. 447 с.

Якименко Ю. І. Мікропроцесорна техніка. 2-ге вид. Київ : Кондор, 2004. 440 с.

Вашуленко М. С. Методика навчання української мови в початковій школі : метод. посіб. для студентів ВНЗ. Киів : Літера ЛТД, 2010. 364 с.

Левенець Ю А, Шаповал Ю І, арапераре р а. Конституція України : Політична енциклопедія. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 354 с.