Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Степанюк О В. Українська мова( за професійним спрямуванням) : курс лекцій. Київ : НУХТ, 2009. 34 с.

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування. Київ : Каравела, 2005. 352 с.

Гуць М В, Олійник І Г, Ющук І П. Українська мова у професійному спілкуванні : Навчальний посібник. Київ : Міжнародна агенція „Вее2опе", 2004. 326 с.

Коломієць В С, Шашенко С Ю. УКРАЇНСЬКА МОВА : Практикум. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2004. 122 с.

пьтс ьст. опа. ст, 234. 2345 с.

Гриценко Т Б. УКРАЇНСЬКА МОВА за професійним спрямуванням. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 624 с.

Чмут Т. ф. 2-ге вид., перероб. та доп. а, 2002. 223 с.

Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. Київ : "Вікар", 2002. 223 с.

Палеха Ю. І. Ділова етика : навчально-методичний посібник. 5-те вид., випр. київ : "ЄУФІМБ", 2004. 309 с.

Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навчальний посібник з етикету для студентів. суми : ВТД "Уніваерсальна книга", 2002. 208 с.