Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 624 с.

Рижиков Ю И. Теория очередей и управление запасами. СПБ : Питер, 2001. 376 с.

Григорьев М Н, Долгов А П, Уваров С А. Управление запасами в логистике:методы, модели, информационные технологии : Учебное пособие. СПБ : дом "Бизнес-пресса", 2006. 304 с.

Скоробогатова Т Н. Логистика : Учебное пособие. 2-е изд. Симферополь : ООО"ДиАйПи", 2005. 304 с.

Гаджинский А М. Логистика : Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. 234 с.

Гаджинский А М. Логистика:Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. 234 с.

Стівенсон Роберт. Дивна історія доктора Джекіла та містера Гайда. Санкт-Петербург : Азбука, 2009. 320 с.

Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас А. Г. Комп'ютерна дискретна математика : Підручник. Харків : Компанія CMIT, 2008. 480 с.

Мацюк З. С., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Каравела, 2010. 352 с.

Сучасна українська мова : підручник / О. М. Григор’єв та ін. Київ : Либідь, 1997. 400 с.