Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Avner Levin. Privacy, Targeted Advertising & Social Media: How Big a Concern? Some Disconcerting Observations. Toronto, Canada : Ted Rogers School of Management, Ryerson University, 2019. 8 p.

Ревякина Н., Кудрявцев О. Образ человека в зеркале гуманизма. Москва : УРАО, 1999. 400 с.

Цицерон Марк Туллий. О старости. О дружбе. Об обязанностях.Философские трактаты о старости : Философские трактаты о старости. Катон Старший. Москва : Наука, 1993. 436 с.

Малигіна В. Д., Титаренко Л. В, Породіна Л. В. Основи експертизи продовольчих товарів : навчальний посідник. Київ : -, 2009. 184 с.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. М. : Аспект Пресс, 1997. 591 с.

Холмогоров В. Интернет-маркетинг : краткий курс. 2-е изд. Санкт-Петербург : "Питер", 2002. 271 с.

Сорокоумова Е. А. Возрастная психология : Краткий курс. Питер : СПб, 2008. 208 с.

Белінська Е. П., Тіхомандріцкая О. А. Проблеми соціалізації: історія і сучасність : навч. посібник. М. : МПСУ, 2013. 216 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М. : Наука, 1999. 360 с.

Даніл’ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз) : [Текст]: монографія. Х : Право, 2008. 184 с.