Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Ярещенко А. П. Під чаром ... : Посіб. Київ : Шанс, 2008. 344 с.

Ярещенко А. П. Під чаром.... : посіб. Київ : ШАНС, 2008. 344 с.

Ярещенко А. П. Під чаром .... : посіб. Київ : ШАНС, 2008. 344 с.

Тевяшев А. Д. Вища математика у прикладах та задачах Харків : СМІТ, 2007. 512 с. Харків : СМІТ, 2007. 512 с.

Вища математика у прикладах та задачах : Тести / А. Д. Тевяшев та ін. Харків : СМІТ, 2007. 512 с.

Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М., Обухова Л. В. Вища математика у прикладах та задачах : Тести. Харків : СМІТ, 2007. 512 с.

семачко семен семенович. українська писанка. суми : когорта, 2017. 235 с.

Садівничий В. О. Відродження розпочинається із гласності. Медична преса Наддніпрянської України середини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія. Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. 360 с.

Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение : учебник для вузов. 3-е изд. СПб. : Питер, 2010. 400 с.

Кириченко Л. В. Любовь и деньги. М. : Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2016. 390 с.