Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Мартынов Даниил, Жолудов Юрий, Решетняк Елена Сенсор на основе электрогенерированной хемилюминесценции в полимерных пленках Ленгмюра-Блоджетт. ХI Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання-2019" : тезы докладов, г. Харьков, 22.04.2019 г. Харьков, 2019. С. 62-63.

Мартынов Даниил, Жолудов Юрий, Решетняк Елена Изучение электрохемилюминесцентных свойств сенсоров на основе пленок Ленгмюра-Блоджетт. 23-й Международный молодёжный форум "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке" : Сб. материалов форума, г. Харьков, 16.04.2019 г. Харьков, 2019. С. 203-204.

Досін Б. В. До питання про поняття соціального діалогу. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХXVІ звітної науково-практичної конференції Частина 2, м. Львів, 06.02.2020 р. Львів, 2020. С. 22-24.

Досін Божена Вікторівна Обов’язковість розгляду пропозицій професійної спілки у правовідносинах соціального діалогу. Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 28.05.2020 р. Харків, 2020. С. 284-287.

Досін Божена Вікторівна Деякі аспекти законодавчого закріплення обов’язковості розгляду пропозицій сторін соціального діалогу в Україні. Правове забезпечення соціальної сфери : Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 27.05.2020 р. Одеса, 2020. С. 42-44.

Plotnikov Kirill, Ryabinina Valeriya, Khodakova Alevtina, Blazhko Natalia Viral Load Distribution of Cucumber Green Mottle Mosaic Virus in Leaves. The Fifth Technological Order: Prospects for the Development and Modernization of the Russian Agro-Industrial Sector (TFTS 2019) : Proceedings of the International Scientific Conference, city Omsk, 15.10.2019  , 2020. P. 210-212.

Руденко С. М. Вербальне маніпулювання свідомістю читача в сучасній рекламі їжі. IX Міжнародна наукова концеренція : Сучасні досягення в науці та освіті, м. м. Нетанія, Ізраїль, 22.09.2014 р. Харків, 2014. С. 147-155.

Pautasso Cesare, Zimmerman Olaf, Leymann Frank RESTful Web Services vs. Big Web Services: Making the Right Architectural Decision. 17th International World Wide Web Conference : 17th International World Wide Web Conference (WWW2008), city Beijing,China, 21.04.2008  Beijing,China, 2008. P. 67-71.

Гулик Сергій Володимирович, Таранова Наталія Богданівна Історія формування сучасних антропогенних ландшафтів міста Тернополя. Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції : Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів-Ворохта, 03.11.2017 р. Львів, 2017. С. 155.

Mickevičius Vytautas, Krilavičius Tomas, Morkevičius Vaidas Analysing voting behavior of the Lithuanian Parliament using cluster analysis and multidimensional scaling: technical aspects. Electrical and control technologies : proceedings of the 9th international conference on electrical and control technologies : Article in conference proceedings in other databases (P1c), city Kaunas, Lithuania, 08.03.2014  , 2014. P. 84-89.