Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

J. Goold Benjamin CCTV and Human Rights. European Forum for Urban Security : CITIZENS, CITIES AND VIDEO SURVEILLANCE: TOWARDS A DEMOCRATIC AND RESPONSIBLE USE OF CCTV, м. Paris, 01.01.2010 р. , 2010. С. 27-35.

Виноградов Андрій Реалізація права на необхідну оборону як захід протидії терористичній діяльності.. ПРОТИДІЯ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ : -, м. Київ, 30.09.2016 р. Київ, 2016. С. 432.

Дорохіна Юлія Анатоліївна ЩОДО АНАЛІЗУ ОКРЕМОЇ КВАЛІФІКУЮЧОЇ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: ПРОНИКНЕННЯ. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: : -, м. Кривий Ріг, 16.06.2017 р. Кривий Ріг, 2017. С. 287.

Саварин П. В., Великий О. А., Вовк П. Б. Перспективи розвитку STEM-освіти в Україні. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019) : Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 23.05.2019 р. Луцьк, 2019. С. 169-171.

Саварин П. В., Великий О. А., Вовк П. Б. Перспективи розвитку STEM-освіти в Україні. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019) : Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Луцький НТУ, 23.05.2019 р. Луцьк, 2019. С. 169-171.

Глинчикова А. Россия и информационное общество.- М.: ACT, 2002. С.32.]. Информационное общество: глобальные тенденции и национальные модели : Социологические науки, м. М., 07.09.2002 р. ACT, 2002. С. 99.

Кудинов С. И. Функционально-стилевой подход в исследовании самореализации личности. Наука. Образование. Практика. : Сборник материалов региональной межвузовской научно-практической конференции, м. Уфа, 12.04.2007 р. , 2007. С. 41.

Шамионов Р. М. Социализация личности в изменяющемся мире. Международная научно-практическая конференция : Психология образования в XXI веке: теория и практика, м. Саратов, 08.05.2011 р. ВГСПУ «Перемена», 2011. С. 23.

Мотреску Діана Флорівна Вплив відпалу на термоелектричні властивості ТЕМ на основі телуриду вісмуту. пе : бе, м. чернівці, 18.05.2020 р. чернівці, 2020. С. 6.

Богдановський Ігор Валерійович Особливості світогляду адептів нових релігійних культів. Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичноїї кнференції, м. Київ, 31.10.2019 р. Київ, 2019. С. 19-20.