Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Згама А. О. Інститут малозначності справ: питання правозастосування. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Одеса, 18.05.2018 р. Одеса, 2018. С. 647-650.

Суярко Т. Д. Спрощені провадження господарського судочинства як механізм забезпечення доступності правосуддя у господарських справах. Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2016 р.) : 25 років господарській юрисдикції в У країні: досвід та перспективи, м. Харків, 20.05.2016 р. Харків, 2016. С. 155-158.

Оніщенко Н Публічна служба як правова категорія: контури осмислення в контексті сучасних реалей.. І Міжнародна науково-практична конференція : Публічна служба і адміністративне судочинство: здобутки і виклики: Збірник матеріалів, м. Київ, 05.10.2018 р. , 2018. С. 291.

Калітенко О. М. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. п : Цивільне (громадянське) партнерство як спосіб реалізації права фізичної особи на сім’ю, м. Одеса, 20.05.2016 р. Одеса, 2016. С. 440-442.

Автор А. А. Повна назва роботи. Назва конференції : матеріали між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28.12.2019 р. Київ, 2020. С. 2-23.

Савіна Д. О., Резник О. В. Поверхневий натяг. Задачі та експеримент. Освіта, наука та виробництво:розвиток і перспективи : Матеріали, м. Суми, 20.04.2017 р. , 2017. С. 1-6.

Савіна Д. О., Резник О. В. Поверхневий натяг. Задачі та експеримент. Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи : Матеріали, м. Суми, 20.04.2017 р. , 2017. С. 4.

Дана Тенюк Баранова Технологія прийняття управлінських рішень. Права : Кон, м. Чнту, 07.04.2020 р. 566, 2000. С. 2.

Кузовик Вячеслав Данилович, Булигіна Олена Вячеславівна, Іванець Ольга Борисівна, Оникієнко Юрій Юрійович Методика визначення параметрів ідентифікації льтного складу. ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС-2017)» : ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС-2017)», м. Чернігів, 03.10.2017 р. , 2017. С. 53.

Діхтярук Олена Володимирівна, Іванець Ольга Борисівна Невизначеність результатів випробувань. ХII Міжнародна науково-технічнаконференція «АВІА-2015» : ХII Міжнародна науково-технічнаконференція «АВІА-2015», м. Національний авіаційний університет, 29.04.2015 р. Київ, 2015. С. 1.9-1.12.