Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Цюкало Л. В., Чернишова І. М. Аналіз підходів до соціального захисту військовослужбовців у провідних країнах. Науково-практичний семінар “Актуальні проблеми планування розвитку Збройних Сил України” : Збірник матеріалів, м. К. : ЦНДІ ЗС України, 30.11.2017 р. Київ, 2017. С. 156-159.

Цюкало Л. В. Актуальні питання грошового забезпечення у системі соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки" : Тези доповідей, м. Дніпро, 28.06.2018 р. Дніпро, 2018. С. 489-491.

Цюкало Л. В., Андрієнко О. О. Прояви корупції у приватному секторі: причини та наслідки. II Міжнародна науково-практична конференція "Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні" : Збірник матеріалів, м. Київ : КНУ, 15.11.2018 р. Київ, 2018. С. 75-79.

Цюкало Л. В. Фінансове забезпечення Збройних Сил України. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України" : Збірник матеріалів, м. Ірпінь : Університет ДФС України, 20.03.2019 р. Ірпінь, 2019. С. 223-225.

Цюкало Л. В., Андрієнко О. О. Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Актуальні проблеми національної економіки в інтересах оборони і безпеки держави та шляхи їх ви-рішення : матеріали науково-практичного семінару, м. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 30.05.2019 р. Київ, 2019. С. 37.

Цюкало Л. В., Андрієнко О О. Актуальні питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. ХV Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : Тези доповідей, м. Київ, 29.11.2019 р. Київ, 2019. С. 295-296.

Пахолчук В В Фінансування Збройних Сил України як основа у забезпеченні сталого розвитку держави. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка" : Тези доповідей, м. ВІКНУ, 25.04.2019 р. Київ, 2019. С. 201-202.

Кузовик Вячеслав Данилович, Іванець Ольга Борисівна, Кучеренко Валентина Леонідівна Підвищення достовірності діагностування стійкості організму пілотів. «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС-2017)» : «ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ (ВКДТС-2017)», м. Вінниця, 01.06.2017 р. , 2017. С. 54.

Dardymov I V Adaptogeny i osnovn·yye mekhanizmy ikh deystviya. Adaptatsiya i problemy obshchey patologii.. Adaptatsiya i problemy obshchey patologii. : Tez. dokl. Vsesoyuznoy konferentsii, м. Novosibirsk, 20.01.0076 р. , 1974. С. 72-74..

Рзаєв Г. І. Оцінка конкурентоспроможності підприємства в контексті його економічної безпеки. Перспективи та пріоритети розвитку економіки України та її регіонів : Зб. наук.праць ІІ-ї Міжн. наук-практ. конф., м. ЛУцьк, 28.10.2010 р. , 2010. С. 67-77.