Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Клименко А Л Міжнародно-правове регулювання працевлаштування молоді. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харківський національний університет внутрішніх справ, 30.11.2018 р. Харків, 2018. С. 364.

Булахова Г. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів : сучасні наукові підходи до визначення. Міжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 21.10.2014 р. Київ: НБУВ НАН України, 2014. С. 269-272.

Боровик Ю. Библиотечная реклама как средство формирования имиджа библиотеки: теоретические аспекты. Белорусская национальная культура и личность : сб. материалов XXXVIII Итоговой науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, м. Минск, 19.04.2013 р. Минск, 2013. С. 10–16.

Борисова О. Библиотечная реклама: исторический аспект. Библиотечное дело-2000: проблемы формирования открытого информационного общества : 5-й междунар. науч. конф., г. Москва, 25.04.2000 г. Москва, 2000. С. 203-204.

Бірюкова І. Імідж електронних бібліотек засобами Інтернет-реклами. Формування іміджу електронної бібліотеки серед користувачів Всесвітньої мережі за допомогою засобів Інтернет-реклами. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15.03.2006 р. Київ, 2006. С. 162-163.

Білоус В. Престиж та привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 15.03.2012 р. Хмельницький, 2012. С. 71-84.

Бігусяк М., Гуцуляк О. Науково-дослідницька та рекламна діяльність наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Івано-Франківськ, 16.06.2015 р. Івано-Франківськ, 2015. С. 15-24.

Dingjun Yu, Hanli Wang, Peiqiu Chen, Zhihua Wei Mixed Pooling for Convolutional Neural Networks. 9th International Conference, RSKT 2014 : Rough Sets and Knowledge Technology, м. Shanghai, China, 24.10.2014 р. , 2014. С. 364-375.

Jonathan Masci, Ueli Meier, Dan Ciresan, J¨urgen Schmidhuber Stacked Convolutional Auto-Encoders for Hierarchical Feature Extraction. 21st International Conference on Artificial Neural Networks : Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2011, м. Espoo, Finland, 14.06.2011 р. , 2011. С. 52-59.

Simonyan Karen, Zisserman Andrew Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. ICLR 2015 : Very deep convolutional networks for large-scale image recognition, м. USA, 07.05.2015 р. , 2015. С. 14.