Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Мороз Л. В., Бондарук І. Ю. Визначення рівня гіалуронової кислоти як прямого маркера фіброзу печінки у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С. Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря. : Актуальна інфектологія, м. Київ, 04.04.2019 р. Харків, 2019. С. 55-56.

Федоров Я. О., Хоанг В. Х. Типи медіатекстів. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : Матеріали 21-го молодіжного форуму, м. Харків, 18.04.2017 р. ХНУРЕ, 2017. С. 93-94.

Мамонтова Олена Миколаївна Деякі аспекти визнання учасниками справи обставин як підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 03.08.2018 р. Харків, 2018. С. 66–71.

Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29.11.2016 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 03.03.2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.

Антонович М. Жертви геноцидів першої половини ХХ століття: порівняльно-правовий аналіз. Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 04.10.2016 р. Київ, 2017. С. 133–136.

Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 24.04.2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 134–137.

Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. Формирование толерантного сознания в обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. форума, г. Братислава, 18.11.2010 г. Киев, 2011. С. 145–150.