Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Воробьев Г Г Информационная теория документа : дис. … д-ра техн. наук : 05.25.02. Москва, 1979. 295 с.

Воронин А. В. Исследование и разработка приемной параметрической антенны с управляемой в пространстве характеристикой направленности : дис. … канд. техн. наук : 01.04.06. Таганрог, 2017. 122 с.

Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 2016. 301 с.

Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с.

Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.