Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Ковалев А. А. Телевидение как историко-культурный феномен : дис. … канд. культурологии : 24.00.01. Москва, 2011. 3 с.

Заря С. В. Мистецько-видовищна телевізійна реклама в національно-культурному просторі України : дис. … канд. мист. : 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ, 2018. 242 с.

Заіка Ю. О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 33 с.

п п п Уголовно-правовие и криминологические мерЫ противодейстивия насилию в семье : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2017. 187 с.

СТОЛЯР ТАЇСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКОЇ ШКОДИ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 262 с.

МОШЕНЕЦЬ Д М ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 236 с.

МОШЕНЕЦЬ Д М ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 236 с.

Довгань А. І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2019. 212 с.

Воронін В. І. Розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 256 с.

в в в в : дис. … канд. юрид. наук : в. , 2000. 200 с.