Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

п п п Уголовно-правовие и криминологические мерЫ противодейстивия насилию в семье : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2017. 187 с.

СТОЛЯР ТАЇСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКОЇ ШКОДИ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 262 с.

МОШЕНЕЦЬ Д М ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 236 с.

МОШЕНЕЦЬ Д М ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київ, 2016. 236 с.

Довгань А. І. Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2019. 212 с.

Воронін В. І. Розслідування умисних вбивств, учинених на замовлення з використанням вибухових пристроїв : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2019. 256 с.

в в в в : дис. … канд. юрид. наук : в. , 2000. 200 с.

раа аоа аа оаоаао : дис. … канд. юрид. наук : ооов. , 2000. 44 с.

ЛАЗАРЄВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ І СУТЕНЕРСТВА : дис. … канд. юрид. наук : 081 – «Право». Сєверодонецьк, 2019. 244 с.

Смолькова И В Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09. Иркутск, 1998. 404 с.