Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Звєрєв В. О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2015. 227 с.

Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2009. 217 с.

Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Луцьк, 2017. 224 с.

Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.15. Москва, 2010. 410 с.

Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2018. 429 с.

Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03.. Львів, 2011. 231 с.

Ахмед Сундус Мохаммед Нурі Ахмед ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ПАМ'ЯТІ ФОРМИ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ПІДВИЩЕНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ : дис. … канд. техн. наук : 05.16.04 – ливарне виробництво. Київ, 2019. 161 с.

Ахмед Сундус Мохаммед Нурі Ахмед ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ЗІ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ПАМ'ЯТІ ФОРМИ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА З ПІДВИЩЕНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 05.16.04 – ливарне виробництво 13 Механічна інженерія. Київ, 2019. 161 с.

Біскуп В. С. Кар’єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект : дис. … канд. соціол. наук : 05. Львів, 2017. 257 с.

Шевченко О. В. Олександра Теодорівна Психологія кризових станів : дис. … канд. пед. наук : психологія. київ, 2005. 80 с.