Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Чаплыгина Ю. С. Юмористические креолизованные тексты: структура, семантика, прагматика (на материале английского языка) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самара, 2002. 222 с.

Артемьева Е. А. Карикатура как жанр политического дикурса : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Волгоград, 2011. 175 с.

Гуща К. О. Юридична відповідальність за земельні правопорушення, що посягають на право власності, в Радянській Україні (1922-1991 рр.): історико-правові аспекти : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Дніпро, 2017. 197 с.

Білюк І. Л. Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Житомир, 2016. 236 с.

Козлов Е. В. Коммуникативность комикса в текстуальном и семиотическом аспектах : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Волгоград, 1999. 235 с.

Сонин А. Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19. Москва, 2006. 323 с.

Бойко М. А. Функциональный анализ средств создания образа страны (на материале немецких политических креолизованных текстов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Воронеж, 2006. 240 с.

Зенкова А. Ю. Визуальная метафора в социально-политическом дискурсе: методологический аспект : дис. … канд. филос. наук : 10.03.05. Екатеринбург, 2004. 78 с.

Мишина О. В. Средства создания комического в видеовербальном тексте : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самара, 2007. 203 с.

Гринь М. Р. Про Шевченка і футбол : дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01. Дубаї, 2050. 400 с.