Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей). Луганськ, 2009. 20 с.

Шумаков И. В. Теоретико-методологические принципы формирования организационно-технологических решений возведения подземных частей гражданских зданий : дис. … д-ра техн. наук : 05.23.08. Харків, 2015. 390 с.

Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів : дис. … д-ра техн. наук : 05.23.08. Харків, 2008. 33 с.

Дьячкова О. Н. Системная оценка параметров технологий возведения жилых многоэтажных зданий : дис. … канд. техн. наук : 05.23.08. СПб., 2009. 147 с.

Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий : дис. … д-ра техн. наук : 05.23.08. Москва, 1991. 495 с.

Куцак Є. А. Розробка системи автоматизації відділення приготування опари на хлібозаводі : дис. … канд. техн. наук : 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Київ, 2018. 54 с.

Лупаренко Л А Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях : дис. … канд. пед. наук : 13.00.10. Київ, 2019. 213 с.

Борисова О. Библиотечная реклама как компонент информационной культуры и социальный феномен : дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03. Москва, 2007. 586 с.

Барабаш С. Зв'язки з громадськістю в системі соціально-комунікаційної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу : дис. … канд. соціол. наук : 27.00.03. Київ, 2013. 660 с.

Лукомська Зоряна Володимирівна Містобудування Західної України епохи Бароко (сер.XVII-кін.XVIII ст.) : дис. … д-ра арх. : 18.00.01 - Теорія архітектури, реставряція пам'яток архітектури. Львів, 2018. 460 с.