Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Борисова О. Библиотечная реклама как компонент информационной культуры и социальный феномен : дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03. Москва, 2007. 586 с.

Барабаш С. Зв'язки з громадськістю в системі соціально-комунікаційної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу : дис. … канд. соціол. наук : 27.00.03. Київ, 2013. 660 с.

Лукомська Зоряна Володимирівна Містобудування Західної України епохи Бароко (сер.XVII-кін.XVIII ст.) : дис. … д-ра арх. : 18.00.01 - Теорія архітектури, реставряція пам'яток архітектури. Львів, 2018. 460 с.

Волошин І В Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : дис. … канд. екон. наук : економіка та управління національним господарством. Л., 2018. 196 с.

Великанов В. П. Земноводные и пресмыкающиеся промежуточные и резервуарные хозяева гельминтов в условиях Туркменской ССР : дис. … канд. біол. наук : 03.00.16. Ашхабад, 1990. 317 с.

Ряшко Олександр Володимирович Проблеми війни і миру у філософії Канта, Гегеля, Фіхте : дис. … канд. юрид. наук : 172.4:1(430). Львів, 2016. 495 с.

Ряшко Олександр Володимирович ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ І МИРУ У ФІЛОСОФІЇ КАНТА, ГЕҐЕЛЯ, ФІХТЕ : дис. … канд. юрид. наук : доцент кафедри кримінального процесу. Львів, 2016. 495 с.

Воробьев Г Г Информационная теория документа : дис. … д-ра техн. наук : 05.25.02. Москва, 1979. 295 с.

Воронин А. В. Исследование и разработка приемной параметрической антенны с управляемой в пространстве характеристикой направленности : дис. … канд. техн. наук : 01.04.06. Таганрог, 2017. 122 с.

Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Запоріжжя, 2016. 301 с.