Citebook

Сервіс для складання бібліографічних посилань

Кримінальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. (дата звернення: 27.05.2020).

Салогуб Віктор Анатолійович. МЕТОДИ ВИМІРЮВАНЬ. URL: https://studfile.net/preview/5372905/. (дата звернення: 30.04.2020).

Файловый архив студентов. Прямі та непрямі вимірювання. URL: https://studfile.net/preview/7492329/page:14/. (дата звернення: 30.04.2020).

Буковинська бібліотека. Штангенінструменти. Будова і правила користування. URL: https://buklib.net/books/35999/. (дата звернення: 02.05.2020).

CASE OF PECK v. THE UNITED KINGDOM. (2003). URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2244647/98%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-60898%22]}. (дата звернення: 27.05.2020).

Андрієвська О. О. Охорона та захист прав на приватне життя особи. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/7875/%C0#chapter. (дата звернення: 27.05.2020).

14. Присяжнюк Андрій. Медіація: завтрашня альтернатива чи нездійсненна мрія?. URL: https://zib.com.ua/ua/print/137025-mediaciya_zavtrashnya_alternativa_chi_nezdiysnenna_mriya.html. (дата звернення: 27.05.2020).

Захожа Н. Я., Митчак О. П., Пантік В. В. ЛЕГКА АТЛЕТИКА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11526/1/legka_atletyka.pdf. (дата звернення: 27.05.2020).

Мачульска Н. В., Мазур С. С., Оберемок Ю. П. Вправи для розвитку швидкості та спритності. URL: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/6321. (дата звернення: 27.05.2020).

Дідик Т. М., Кульчицька І. А., Адамчук В. В., Поляк В. А. ПОБУДОВА І КОНТРОЛЬ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИДАХ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. URL: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/3603/240-266.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 27.05.2020).